I august måned træder medlemmerne i en ny tænketank sammen for første gang. Tænketanken Eksistensens vision er at gøre danskerne mere videbegærlige efter kristendom.

»Undertiden, når talen går på kristendom, snakkes der for meget og tænkes for lidt«, udtaler sognepræst Carsten Mulnæs, der er formand for tænketanken og uddyber: »Vi ønsker at afhjælpe fordomspræget uvidenhed og vil også gerne inspirere folk til at læse flere bøger«.

Han fortæller, at det vil ske gennem en vedholdende insisteren på kristendommens relevans som mulig ballast i mange aktuelle diskussioner: »Kristendommens betydning er ikke udtømt i forkyndelse. Den har været og er stadig en formativ kraft – historisk, kulturelt, etisk, poetisk, filosofisk, politisk.«

Tænketanken Eksistensen er knyttet til forlaget med samme navn. Efter det første seminar vil der fra forlaget blive lanceret et nyt digitalt tidsskrift. Det vil udkomme nogle gange årligt, og man vil kunne abonnere på det til gratis download. Indholdet vil bestå af artikler, drøftet på de 2 årlige seminarer for tænketanken.

Carsten Mulnæs betoner, at Tænketanken Eksistensen ikke skal blive en lobby-organisation med konkrete politiske dagsordener, og at den ikke hører til et bestemt sted i det ellers retningsprægede kirkelige landskab: »Tænketanken er bredt sammensat af folk, der har anlæg for at tænke, diskutere og skrive fagligt. Alle deler visionen om at højne niveauet for både viden og debat om kristendom og religion i dagens Danmark«.

Det første seminar for Tænketanken Eksistensen løber af stablen d. 24.-25. august og vil forholde sig til drengeomskærelse og aktiv dødshjælp.

Link til præsentation af det nuværende hold af tænkere. For uddybende information samt ved ønske om interview kan formanden samt generalsekretæren for Eksistensen kontaktes.

Venlig hilsen 

Morten Christiansen, generalsekretær for Eksistensen (tlf. 2510 0449)

og Carsten Mulnæs, formand for tænketanken (tlf. 4230 4320)

TEGNING: GITTE SKOV