Privatlivspolitik og persondata

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Eksistensen (herefter forlaget), CVR 17133918, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C., indsamler og registrerer persondata i forbindelse med salg til dig som kunde og dine besøg på vores hjemmeside, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med de regler der gælder herfor.

Behandling af dine persondata

I forbindelse med bogkøb på eksistensen.dk afgiver du oplysninger om, hvor dit bogkøb skal leveres. Opretter du i den forbindelse en profil, kan du altid finde dine leveringsoplysninger ved en senere lejlighed. Repræsenterer du et firma eller en institution, der ønsker at købe på faktura, skal du oprettes som bruger og afgive oplysning om firmanavn og CVR og/el. EAN. Vi indsamler således data i forbindelse med køb, salg og levering af produkter eller tjenester.

De data, vi anvender, omfatter:

– Almindelige persondata (navn, adresse, e-mail og telefonnummer)

– Betalingsoplysninger/transaktionsdata (bestilling, levering, fakturering, betaling)

Ønsker du din profil helt slettet, skal du kontakte forlaget på eksistensen@eksistensen.dk

 

Vi behandler kun nødvendige og relevante persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Dine afgivne personoplysninger og evt. øvrige oplysninger lagres i overensstemmelse med gældende standarder og sikkerhedskrav. Vi følger lovgivningen for, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan kontakte forlaget på eksistensen@eksistensen.dk for at meddele os dine ændringer.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet eller lovgivningen, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Vi videregiver eller -sælge ikke persondata til tredjemand med henblik på kommerciel virksomhed.

Forlaget kan videregive data til samarbejdspartnere, der leverer pakning og forsendelse af vores udgivelser eller på anden måde relaterede ydelser, der tjener opfyldelsen af formålet, men må hverken videregive eller -sælge til tredjemand med henblik på dennes kommercielle virksomhed.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at henvende dig til os på eksistensen@eksistensen.dk