Profane prædikener - E-bog

149,95 kr.
Eksistensen, 2008, E-bog, pdf, 256 sider
ISBN 978 87 7457 533 7

Prædikener.

E-bog - PDF-version

Emneord
PrædikenerKirkeTroGud
Links

Fra forordet:
"Troen gør alt nyt. Denne mulighed skal en prædiken gribe. Prædikenen skal forny verden eller rettere vores forhold til verden. Den skal lære os at lytte, undres, tvivle, føle og se, at bede, velsigne, lovsynge og tro. Prædikenen skal give os smagsprøver på Guds rige, så vi sanser evangeliet med krop og sind. Denne respektindgydende opgave tager jeg fat på i de følgende profane prædikener …"