Prolegomena til enhver fremtidig metafysik, der skal kunne fremtræde som videnskab

200,00 kr.
Det Lille Forlag, 2007, 156 sider
ISBN 978-87-91220-39-5
Da Immanuel Kant (1724-1804) i 1781 udsendte sin store Kritik af den rene fornuft, var der længe ganske stille omkring hans ellers ambitiøse projekt, hvorfor han gav sig til at gennemskrive og formidle substansen i sin erkendelseskritik på ny - og det blev til Prolegomena, der af samme grund ofte regnes for en populær udgave af Kritikken.
Emneord
Gud
Da Immanuel Kant (1724-1804) i 1781 udsendte sin store Kritik af den rene fornuft, var der længe ganske stille omkring hans ellers ambitiøse projekt, hvorfor han gav sig til at gennemskrive og formidle substansen i sin erkendelseskritik på ny - og det blev til Prolegomena, der af samme grund ofte regnes for en populær udgave af Kritikken.

Der er nu stadig tale om vanskelige distinktioner og krævende argumenter - analytiske vs. syntetiske sætninger, apriori vs. aposteriori, anskuelsesformer og forstandskategorier - men man når trods alt hurtigere frem til den skelnen mellem "tingen i sig selv" og "tingen for os", da kan holde luftig spekulation (der i sidste ende baserer sig på tro og antagelser) på afstand af videnskabelig, sikker erkendelse.

Omtale
"Som tekst er Prolegomena så åben, at den ikke på nogen måde lukker for indblik i den fordybelse og udvidelse af Kants filosofiske register, som efterhånden fandt sted, men snarere skærper appetitten og sensibiliteten for de kraftige landskaber, som kommer til syne i afhandlingerne om kunst og religion."