Prøv noget nyt

Tilbudspris 49,95 kr. Normalpris 79,00 kr.
Prøv noget nyt – 25 ideer til gudstjenesten
Eksistensen, 2010, Hæftet, 95 sider
ISBN 978 87 7517 856 8

ChillOut-gudstjeneste, Kristuskransen, Værkstedskirke, sommeraftensgudstjeneste og midnatsmesse i det fri. Det er nogle af overskrifterne på 23 ideoplæg til nye eller alternative måder at holde gudstjeneste på.

Emneord
TroKirke

I kirker landet over tænkes der nye tanker, når det gælder gudstjeneste og formidling. Nogle af tankerne har vundet indpas og er blevet en fast del af kirken og gudstjenesten i mange sogne, mens andre stadig lever uden den store opmærksomhed. Det fælles udgangspunkt for disse tanker og idéer er, at der indimellem er brug for noget andet og mere end den traditionelle højmesse. En gudstjeneste særligt for de unge, en gudstjeneste med fokus på musik, en gudstjeneste i det fri, en gudstjeneste med bevægelse og aktiviteter etc. Bogens redaktører har bedt en række personer i det kirkelige landskab om at dele ud af deres erfaringer med alternative gudstjenesteformer. Det har de gjort i denne bog ved kort at beskrive tema, liturgi, form og en række praktiske forhold, så det er muligt for andre at låne deres idé. Bogen rummer ikke forslag til færdige gudstjenester, men er et inspirationsmateriale, som sætter nye tanker og nye ideer i spil.