Religion i det senmoderne samfund

340,00 kr.
Systime, 2007,
ISBN 87 6161 374 6
Formålet med bogen er at beskrive, hvordan religionens form og funktion ændrer sig i takt med samfundsudviklingen. Bogen indledes med en introduktion, der gennemgår religionens rolle og synet på religion i henholdsvis traditionssamfundet, det moderne og det senmoderne samfund. Der er fokus på den mangfoldighed af religionsudtryk, der ses i den nutidige, senmoderne samfundstype.

Formålet med bogen er at beskrive, hvordan religionens form og funktion ændrer sig i takt med samfundsudviklingen. Bogen indledes med en introduktion, der gennemgår religionens rolle og synet på religion i henholdsvis traditionssamfundet, det moderne og det senmoderne samfund. Der er fokus på den mangfoldighed af religionsudtryk, der ses i den nutidige, senmoderne samfundstype.

Introduktionen følges bl.a. op af tekster inddelt i fem forskellige temaer såsom hjerneforskning og religion, sundhed og sygdom og debatten om intelligent design. Tekstudvalget belyser den senmoderne religionsforståelse ud fra psykologiske, sociologiske, teologiske og naturvidenskabelige synsvinkler.

Bogen kan anvendes til undervisning i religion på stx og hf, men er også velegnet til studiekredsarbejde.