Religionspsykologiske essays

200,00 kr.
Religionspsykologiske essays – Palmeserien 15
Fønix, 2020, Hæftet, 201 sider
ISBN 9788793600140

Lars Bo Bojesen udmærker sig som psykologisk tænker ved sin veludviklede filosofiske bevidsthed og sin teologiske horisont. Som filosof skærper han psykologiens bevidsthed om erkendelsens grundvilkår og grænser. Som teolog af uddannelse er han opmærksom på de mulige implikationer af de psykologiske udsagn.

Emneord
Essay

De enkelte essays i denne bog afspejler den flydende bevægelse fra filosofien over psykologien til teologien og tilbage igen, som Lars Bo Bojesen foretager i sine analyser af konkrete fænomener såsom samvittighed, bøn, selvbiografi og erfaring – hele tiden med de store, grundlæggende spørgsmål i horisonten.

Essayene i denne bog kan læses hver for sig alt efter tid og lyst, men bogen kan også med fordel læses fra ende til anden – som et samlet bud på, hvordan vi nærmer os religionspsykologien og dermed spørgsmålet om sjælen og erfaringen af ånd.

Om forfatteren
Lars Bo Bojesen (f. 1946) er cand.theol., lektor emeritus, forfatter.