Religiøs og teologisk kommunikation - E-bog

179,95 kr.
Religiøs og teologisk kommunikation - E-bog – Luhmann om religion, samfund og massemedier
Eksistensen, 2009, E-bog, pdf, 362 sider
ISBN 978 87 7457 553 5

Med udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori sætter Inger Lundager fokus på både religiøs kommunikation generelt og på den kristne teologiske kommunikation i særdeleshed.

E-bog - PDF-version

Emneord
KirkeFolkekirken
Links

Har religionen en funktion i nutidens vestlige samfund? Har religiøs tale og kommunikation overhovedet en samfundsmæssig rolle at spille – og i bekræftende fald hvilken? Hvad betyder forandringer i samfundet for religionens måde at kommunikere på? Og hvad er forholdet mellem religion og samfundets offentlige forum par excellence: massemedierne? Disse spørgsmål tages op i bogen Religiøs og teologisk kommunikation. Med udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori sætter Inger Lundager fokus på både religiøs kommunikation generelt og på den kristne teologiske kommunikation i særdeleshed.