Religiøsitet og forholdet til folkekirken

55,00 kr
Religiøsitet og forholdet til folkekirken – Bog 1 - Kvantitative studier
Folkekirkens uddannelses- og videnscenter, 2022, Hæftet, 216 sider
ISBN 9788790323622

Hvad tror vi på? Hvordan lever vi vores tro ud, og i hvilket omfang danner folkekirken ramme om vores tro og praksis anno 2020? Det er spørgsmål, som undersøgelsen Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020 forsøger at besvare. Undersøgelsen falder i to dele: En kvantitativ del, som bogen her præsenterer resultaterne fra og en kvalitativ del med uddybende studier, som udgives medio 2022.

I bogen Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020 – Bog 1 – Kvantitative studier undersøger vi den danske befolknings tro, religiøsitet og forhold til folkekirken og hvordan den udvikler sig, ikke mindst i takt med den øgede globalisering, individualisering og sekularisering i det danske samfund.

Samtidig opnår vi viden om årsagerne til medlemskab og udmeldelse, samt hvad befolkningen ønsker, at folkekirken skal prioritere fremadrettet. Bogen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 4.109 personer. Ambitionen med bogen er at give et samtidsbillede af religiøsiteten og forholdet til folkekirken, som kan opdateres hvert tiende år.