Rilke i syv sind - E-bog

115,00 kr.
Rilke i syv sind - E-bog – Syv sind serien
Eksistensen, 2021, E-bog, ePub, 152 sider
ISBN 9788741006550

Rainer Maria Rilke (1875-1926) er ikke blot en af de betydeligste tysk-sprogede modernister; igen og igen tager han også livtag med helt centrale eksistentielle problemstillinger, hvilket gør ham næsten selvskrevet til en bog i SYV-SIND-SERIEN.

Links

Som i de tidligere bind rummer Rielke – i syv sind bidrag fra litterater, teologer og filosoffer, ligesom vi har søgt at tilgodese den genremæssige og tematiske bredde, der udmærker Rilkes værk. Her er således artikler om både Duino elegierne, Sonetter til Orfeus og Malte Laurids Brigges optegnelser; og skribenterne veksler mellem egentlige nærlæsninger, tværgående analyser og mere overordnede forsøg på at placere forfatterskabet i en åndshistorisk kontekst. De enkelte bidrag kan læses uafhængigt af hinanden, og alt efter ens interesse kan man springe frit i bogen.

For på én gang at lade den originale ordlyd komme til sin ret og at sikre læservenligheden har vi valgt at bringe de citerede digte på såvel tysk som dansk.