Rites of Ordination and Commitment in the Churches og the Nordic Countries

395,00 kr.
Museum Tusculanums Forlag, 2006, 607 sider
ISBN 9788763502658
Denne bog analyserer kirkernes liv og indbyrdes forhold i de nordiske lande, hvis lutherske flertal lever i et stadigt mere åbent økumenisk miljø sammen med mange andre kristne trosretninger.
Denne bog analyserer kirkernes liv og indbyrdes forhold i de nordiske lande, hvis lutherske flertal lever i et stadigt mere åbent økumenisk miljø sammen med mange andre kristne trosretninger.

17 forskere belyser både kirkernes fællestræk og deres forskelligheder i forhold til den teologi og terminologi, som kommer til udtryk i ritualerne for ordination, indvielse og optagelse i et ordenssamfund.