Rosens råb - E-bog

89,95 kr.
Rosens råb - E-bog – Intelligent design i naturen -opgør med darwinismen
Eksistensen, 2004, E-bog, pdf, 128 sider
ISBN 978 87 7457 555 9

Introduktion til den intelligent design teorien.

E-bog - PDF-version

Emneord
Gud
Links
Darwinisme og skabelsesteologi opfattes ofte som to positioner, som gensidigt udelukker hinanden. I denne bog argumenteres der for, at den analoge forståelsesform kan bygge bro over modsætningen mellem darwinisme og teologi. Det vises, hvordan såvel den biologiske videnskab som teologien har den analoge forståelsesform som fælles forudsætning. Analogien indebærer, at ligesom en maskine kun kan udvikles i kraft af en intelligens, sådan må man også henvise til en intelligent årsag, hvis man vil prøve at forklare, hvordan de meget komplekse organismer, vi finder i naturen, kan være udviklet. Som en underbygning af Kants og den fænomenologiske filosofis påstand om, at kun en intelligent årsag kan forklare tilblivelsen af meget komplekse organismer, introducerer bogen den såkaldte intelligent design teori, der de sidste ti år er blevet fremsat af en række forskere fra især USA. Teorien underbygger Kants og den fænomenologiske filosofis position med aktuelle forskningsresultater inden for især biokemi og matematik. Jakob Wolf er dr.theol. og lektor ved Københavns Universitet.