Sagas spejl

399,00 kr.
Sagas spejl – Mytologi, historie og kristendom hos N.F.S: Grundtvig
2005, 735 sider
ISBN 9788702037572
Disputats om Grundtvigs brug af kristendommen og den nordiske mytologi. Sune Auken anlægger en litterær synsvinkel på Grundtvigs forfatterskab og fortolker fem af Grundtvigs hovedværker, som ikke tidligere har været genstand for så omfattende og sammenhængende fortolkning.
Disputats om Grundtvigs brug af kristendommen og den nordiske mytologi. Sune Auken anlægger en litterær synsvinkel på Grundtvigs forfatterskab og fortolker fem af Grundtvigs hovedværker, som ikke tidligere har været genstand for så omfattende og sammenhængende fortolkning. Om sammenspillet mellem mytologi, historie og kristendom i Grundtvigs forfatterskab med fortolkninger af fem af forfatterskabets hovedværker:
Nordens Mytologi (1808), Et Blad af Jyllands Rimkrønike (1815), Nyaars-Morgen, Nordens Mythologi (1832)og Christenhedens Syvstjerne (1859).