Salmer på dansk og tysk

289,00 kr.
Salmer på dansk og tysk – Deutsch-Dänisches Kirchengesangbuch
Det Kgl. Vajsenshus' Forlag, 2015, Indbundet, 456 sider
ISBN 978 87 7524 183 5

Ny og omfattende salmebog med 292 salmer på både dansk og tysk. 

Bogen giver dansk- og tysksprogede mulighed for at synge sammen ved gudstjenester og kirkelige handlinger nord og syd forgrænsen i  mindretals- såvel som i flertalsmenigheder.
Emneord
Salmer
Bogen falder i to dele: en dansk og en tysk. I den danske del står de danske tekster først, dvs, i venstrespalten med de tyske oversættelser overfor i højrespalten. I denne del følger salmenumrene nummereringen i Den Danske Salmebog 2002. I den tyske del står den tyske tekst først, og nummereringen følger Evangelisches Gesangbuch, dog med 1000 som udgangspunkt, sådan at 1001 = 1.
 
Den danske del indeholder 232 salmer og den tyske 60.
 
Der følger et grundigt noteapparat med til hver salme, da de to kirker, trods mange ligheder, også har forskellige traditioner for melodivalg samt rytmiske og melodiske forskelle.
 
Ud over salmerne indeholder udgivelsen også det danske gudstjeneste- og dåbsritual samt en oversigt over en tysk gudstjeneste.