Sanselig senmiddelalder

499,95 kr.
Sanselig senmiddelalder – Litterære perspektiver på danske tekster 1482-1523
Aarhus Universitetsforlag, 2010, 560 sider
ISBN 9788779343696

Sanselig senmiddelalder strækker sig over de sidste 40 epokegørende år af senmiddelalderen og de første 40 år af den såkaldte nyere tid. Bogen leder bl.a. læseren gennem bogtrykkerkunstens store medierevolution, der er en forudsætning for humanisternes folkeoplysende projekt. Den fortæller om den tiltagende sanselige, kropslige og hverdagslige kultur, som især skyldes en høj folkelig religiøs aktivitet.

Emneord
KildeKirkehistorie
Sanselig senmiddelalder strækker sig over de sidste 40 epokegørende år af senmiddelalderen og de første 40 år af den såkaldte nyere tid. Bogen leder bla læseren gennem bogtrykker-kunstens store medierevolution, der er en forudsætning for humanisternes folkeoplysende projekt. Den fortæller om den tiltagende sanselige, kropslige og hverdagslige kultur, som især skyldes en høj folkelig religiøs aktivitet.

Periodens trykte og utrykte tekster handler mest om religion og moral. Derfor har de ikke fyldt meget i tidligere litteraturhistorier, og her er det en pointe, at disse tekster er gennemvævet af litterære og fiktive niveauer og slet ikke kan forstås uden dem.

Midt i alvoren er der i billeder og tekster dog også plads til alle mulige fantasiskabninger, groteske deformiteter, stærke kvindelige identifikationsbilleder og kønsforhold, der går helt på tværs af alle normer.

Bogens rige billedspor er i sig selv en vigtig kilde til forståelse af en Sanselig senmiddelalder