Sjælens historie

299,95 kr
Sjælens historie – Fra antikken til vores tid
Gyldendal, 2021, Hæftet, 432 sider
ISBN 9788702231939

Vi følger sjælens gang gennem Homers mytiske skygger, Augustins’ angrende anima, Descartes’ tænkende sjæl, Rousseaus naturlige sjæl, Goethes stræbende sjæl, Fausts’ væddemål om sjælen. Kierkegaard mellem sjæl og psyke, Darwin og evolutionen, Psykologifilosoffen Nietzsche, sjælens opløsning i Buddhismen, Islams udsatte sjæl og filosoffen Hannah Arendts tanker om sjælen hos individet og gruppen.

Hvad er sjælen? Fem mulige svar på sjælens betydning i vor tid. Et teoretisk begreb i et filosofisk system eller en antropologi. Et religiøst begreb, knyttet til en tro på noget som overlever døden. Et psykologisk begreb om menneskets ubevidste og ofte irrationelle indre følelsesliv i form af psyke. En metafor for menneskets indre og dets personlige og moralske kvaliteter. Et alment begreb, som referer til en nødvendig og virkelig dimension i mennesket og som har personlig, eksistensiel og moralsk betydning i folks liv