Skabelse og samskabelse - E-bog

120,00 kr
Skabelse og samskabelse - E-bog – Folkekirken på vej ud ad skabet?
Eksistensen, 2021, E-bog, ePub, 190 sider
ISBN 9788741007717

Denne bogs ambition er at inspirere til en samtale om kirkens rolle i velfærdssamfundet.

Emneord
FolkekirkenEtikSamfundDiakoni
Links

De seneste år er det offentlige begyndt at invitere borgere og civilsamfund ind i et samarbejde om at løse komplekse udfordringer som hjemløshed, integration, mistrivsel og ensomhed. Det er det, nogle kalder ‘samskabelse’.

Den aktuelle bevægelse i samfundet henimod at arbejde mere samskabende er en gave til folkekirken. Den bevægelse åbner mulighed for en samtale om, hvordan kirken kan finde et nyt ståsted og en ny måde at være kirke på, der bidrager til at skabe samfundsmæssig værdi.

Bogen beskriver og debatterer de forandringer i retning af en mere udadvendt og samarbejdende kirke, der alle­rede er i gang mange steder. Med konkrete ­eksempler viser den, hvordan kirkens sproglige, kulturelle og rumlige ressourcer kan sættes i spil på nye måder i samarbejde med lokalsamfund, kommune og borgere.