Skabt af Gud

319,95 kr.
Skabt af Gud – Konfirmationsforberedelse for udviklingshæmmede
Eksistensen, 2019, Spiralryg, 148 sider
ISBN 9788741005348

Skabt af Gud er et konfirmandundervisningsmateriale for udviklingshæmmede. Når man skal undervise børn med særlige behov er tålmodighed, enkelhed, genkendelighed og struktur centrale begreber. Det kræver forberedelse samt en tæt kontakt med elevernes familie og institutioner. Forfatterne til materialet har gennem mange år oparbejdet et solidt kendskab til området og har samlet alle de gode erfaringer.

Skabt af Gud ...

... indeholder generelle overvejelser om undervisningsmetoden samt 14 grydeklare og kreative undervisningslektioner.

... er baseret på en kristen antropologi, en neuropædagogisk tilgang samt de æstetiske læringsprincipper.

... er sansebaseret undervisning.

... tilbyder forslag til konfirmationstaler (samt en dåbstale, en juleafslutning og en begravelsestale).

... indeholder et kapitel om musikkens væsentlige betydning for arbejdet, salmeforslag samt 31 velegnede fagtesalmer (med noder) til brug i undervisningen.

... giver et bredt spektrum af idéer, der også kan bruges i mange andre sammenhænge, hvor de gængse undervisningsprincipper må vige, som f.eks. i minikonfirmandundervisning.


Omtale

Undervisningslektionerne er meget overskuelige og lette at gå til og får børnene til at bruge deres sanser og lege, mens de lærer.

- Kirkekultur.nu