Skriften alene?

Tilbudspris 50,00 kr. Normalpris 125,00 kr.
Skriften alene? – Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn
Fønix, 2017, Hæftet, 136 sider
ISBN 9788793600003

Bogens fem bidrag diskuterer det lutherske bibelsyn i lyset af Luthers forfatterskab,  Grundtvigs kristendomssyn, den videnskabelige bibelforskning og moderne religionsfilosofi.

Det lutherske syn på biblen formuleres ofte slagordsagtigt i de to ord sola scriptura, ’skriften alene’. Det har dog aldrig været meningen, at sola scriptura skal forstås sådan, at skriften skal stå ene og alene uden for enhver sammenhæng og uden levende læsere.

Bogen Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn bidrager til reformationsjubilæet 2017 ved at diskutere, hvad den evangelisk-lutherske folkekirke og dens teologer skal stille op med biblen. Bogens fem bidrag indkredser derved, hvad vi kan forstå ved udtrykket ’skriften alene’. De to første bidrag går til Luther selv, mens de to næste bidrag diskuterer det lutherske bibelsyn i lyset af hhv. Grundtvigs kristendomssyn og den videnskabelige bibelforskning. Det sidste bidrag er en religionsfilosofisk refleksion over bogens emne.

De enkelte bidrag kan både læses sammen og hver for sig. De fem bidrag er skrevet af Jesper Høgenhaven, Thomas Reinholdt Rasmussen, Mogens Müller, Carsten Pallesen og Kristoffer Garne, som også har stået for redigering.