Som fuglen i skov

300,00 kr.
Som fuglen i skov – Musikalsk kirkevandring
Dansk Sang, Folkeskolens Musiklærerforenings Forlag, 2008, 116 sider
ISBN 978-87-7612-429-8
At synge for et lille barn er en frydefuld erfaring for forældre og bedsteforældre, og samtidig det mest naturlige i verden. At gøre det sammen med andre i et kirkerum giver klangen vinger og gør glæden endnu større.

Formålet med denne bog er at fortælle om babysalmesang, som den har fundet sted og stadig praktiseres i kirker i Århus Stift gennem en årrække.
Emneord
LyrikSalmer
At synge for et lille barn er en frydefuld erfaring for forældre og bedsteforældre, og samtidig det mest naturlige i verden. At gøre det sammen med andre i et kirkerum giver klangen vinger og gør glæden endnu større.

Formålet med denne bog er at fortælle om babysalmesang, som den har fundet sted og stadig praktiseres i kirker i Århus Stift gennem en årrække. Bogen henvender sig til alle, der har interesse i salmesang for babyer og forældre.

Foruden eftertanker vil den formidle praktiske ideer, metoder og rammer for samværet for unge forældre og deres små børn under kirkens tag.

I en introduktion beskrives de organisatoriske rammer. Praksisdelen indledes med et kapitel med teologiske tanker om småbørn og lovsang. Siden følger otte afsnit med udvalgt sangstof under forskellige overskrifter. Der er både gamle og nye salmer. Der er også remser og ideer til stemmeleg. Organisten får ordet, og afslutningsvis fortælles om småbørnsgudstjenester fra en præsts og en sognemedhjælpers synsvinkel.