Store Galaterbrevskommentar 1

249,00 kr
Credo, 2017, Indbundet, 426 sider
ISBN 9788772423807

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 har forlaget Credo valgt at genudgive dette vigtige Lutherskrift for danske læsere i en ny udgave.

Store Galaterbrevskommentar indeholder Luthers reformatoriske hovedtanker, og det er - ligesom dengang oversættelsen udkom første gang - »vort håb, at brede kredse i vor kirke ved læsningen af den i taknemmelighed må gribe om den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse.«

Teksten i denne udgave er i alt væsentligt identisk med førsteudgaven, der udkom i 1981 som et dobbeltbind i Credos Luther-serie Martin Luther, skrifter i udvalg.

Oversættelsen blev dengang varetaget af nu afdøde sognepræst lic.theol. Helge Haystrup. Cand.theol. Finn B. Andersen har i forbindelse med udgivelsen scannet de mange sider og desuden ajourført bibelhenvisninger og citater efter Bibelselskabets autoriserede oversættelse fra 1992, ligesom han også har skrevet en ny indledning til skriftet.