Synets teologi

279,95 kr.
Eksistensen, 1999, 272 sider
ISBN 9788741006116

Med udgangspunkt i vor tids ekspanderende billedkultur formuleres en synsteologi og et opgør med den ikonoklastiske arv fra reformationens billedstormere.

 

 

Emneord
EtikBilledkunstEksistens

Synets teologi har at gøre med øjets sans, billedets magt og ikke mindst forholdet mellem usynlig og synlig virkelighed.

Selv i vor medietid er teologer ofte pr. refleks billedstormere. Modstanden mod synets kultur og teologi viser sig i deres modstilling af øre og øje, ord og billede, usynlig og synlig virkelighed.
Denne ikonoklastiske arv fra reformationen samt dialektisk teologi og filosofi gør bogen op med. Synets teologi forbinder modsætninger ved en særlig måde at se på – at se det usynlige i det synlige. Troens blik, som også ser 
med fantasiens øjne, opstår således ved en spændingsfyldt fusion af at se med egne og med Guds øjne. Og resultatet er voksende klarsyn. Bogen fokuserer på et fundamentalt teologisk emne, som indkredses ved analyse af en lang række bibelske og teologisk-
filosofiske tekster. Værket rummer stof i sig til kommende studier over navnlig synsetik og kristen billedkunst.

 

 


Omtale

”En ypperlig teolog, men også en fremragende formidler. Det svære stof bliver fængslende og lettilgængeligt … Man ser bedre efter at have lånt Svend Bjergs øjne.” 
- Politiken.