Teologi og pædagogik - Bind 3

175,00 kr
Teologi og pædagogik - Bind 3 – Bind 3. Spændingsfelter og perspektiver
Forlaget Pendulum, 2020, Indbundet, 347 sider

Med afsæt i den rolle fortællingen traditionelt har spillet i dansk religionspædagogik, udfoldes analyser i spændingsfelter mellem pædagogik, filosofi og teologi.

Teologi og pædagogik af Poul-Erik Feldstedt og Bent Raffnsøe-Møller er et forsøg på at afstikke rammerne for en særlig dansk religionspædagogik og fagdidaktik. Bogen udgives i tre bind.

Teologi og pædagogik af Poul-Erik Feldstedt og Bent Raffnsøe-Møller er et forsøg på at afstikke rammerne for en særlig dansk religionspædagogik og fagdidaktik. Bogen udgives i tre bind. Bogen henvender sig primært til undervisere og studerende på de mellemlange og videregående uddannelser i det teologiske og pædagogiske fagområde. Den er også velegnet som grundbog i studie- og læsekredse.

I bind 1 gøres der status over det 20. årh.’s danske religionspædagogik og didaktik. Der kastes et kritisk blik på den måde, forskellige ideologier har bemægtiget sig det faglige indhold og præget formidlingen heraf. En produktiv dialog mellem teologi og pædagogik er derfor nødvendig for at kunne sætte rammen for en særlig dansk religionspædagogik. De tværgående analyser udfoldes i relation til periodens almenpædagogiske tænkning.

Bind 2 blev udgivet i foråret 2020. Her udfoldes den statusopgørelse over dansk religionspædagogik, der er temaet i det første bind. Med udgangspunkt i et mere nuanceret syn på mennesket og historien lægges der herudfra op til en pædagogisk, didaktisk og dannelsesmæssig helhedstænkning.

Bind 3 blev udgivet i efteråret 2020. Med afsæt i den rolle fortællingen traditionelt har spillet i dansk religionspædagogik, udfoldes analyser i spændingsfelter mellem pædagogik, filosofi og teologi. Formålet er ikke at præsentere grydeklare opskrifter på, hvordan undervisning og dannelse i faget kristendomskundskab/religion konkret kan gribes an – men alene at høste refleksionsgevinster og således give stof til fagets undervisere.

De 3 bind kan både som helhed og som opdelt i afsnit læses uafhængigt af de andre.