Teologisk-politisk afhandling - E-bog

209,95 kr.
Teologisk-politisk afhandling - E-bog – Oversættelse og indledning ved Niels Henningsen
Eksistensen, 2005, E-bog, pdf, 295 sider
ISBN 978 87 7457 537 5

Tractatus theologico-politicus udkom i 1669-70 og foreligger her for første gang i en dansk oversættelse.

E-bog - PDF-version

Emneord
GudKulturhistorie
Links
Spinoza udgav sin Tractatus theologico-politicus som et svar med en løsning på sin samtids altoverskyggende problem: sammenblandingen af religion og politik, der ustandselig satte samfundsfreden på spil. Spinoza går i bogen til problemets rod ved at undersøge den historiske baggrund for det hele: jødedommen i det gamle Israel og den kristendom, der udsprang af den. Til det formål analyserer han en række af denne religiøsitets grundelementer: profetier, åbenbaringer, mirakler, fromhed, og sætter dem ind i en historisk sammenhæng, der primært handler om magt, nemlig præsteskabets og kongernes magtstræb, der nedbrød stat og samfund indefra. Parallellen til det religiøs-politiske problemkompleks i Spinozas samtid var åbenlys. Men Spinozas radikale løsning er lige så åbenlys. Den eneste sande fromhed må bestå i et menneskes faktiske handlinger; resten er gold teolog-dogmatik og lutter postulater. Det kan kun lade sig gøre ved at give menneskene lov til at mene, hvad de vil, og sige, hvad de mener. En sådan uindskrænket ytringsfrihed lader sig kun praktisere i et reelt demokrati, der således er bogens politiske projekt.