2009 (gratis)

Religionspædagogisk Forum 2009


nr. 1 Kirkehistoriske fortællinger

Redaktion:

Keld Skovmand (ansv.), Allan Friis Clausen, Hans Dorf Søren Holst, Michael Riis, John Rydahl, Lene Therkelsen

Religionspædagogisk Forum nr. 1, 2009

Indhold:

Jakob Engberg: Martyrer og religiøse mindretal – Kristenforfølgelser og omvendelse til kristendommen i Romerriget

Brian Patrick Mcguire: Danmarks kristning: Kulturmøde, kærlighed og åbenhed

Martin Schwarz Lausten: Tro og forandring – Konsekvenser af Lutherfortællingen?

Carsten Bach-Nielsen: Kirkestaten og de fremmede – dengang og nu

Rose Marie Tillisch: Grav og puppe – En opstandelsesfortælling fra kristendommens og naturvidenskabens historie

Annika Hvithamar: Helt græsk-katolsk? – Ortodoks kristendom i danske lærebøger

 

Beskrivelse

Dette nummer søger at relancere kirkehistorie som emne i en religionspædagogisk sammenhæng. Kirkehistorikere med speciale i forskellige perioder er blevet bedt om at bidrage med en central fortælling fra netop den periode, de har specialiseret sig inden for. Artiklerne søger at forbinde ny forskning inden for området med overvejelser over den valgte fortællings aktuelle og mere almene betydning.

Download tidsskriftet gratis


nr. 2 Symboler og symboldidaktik

Redaktion:

Keld Skovmand (ansv.), Allan Friis Clausen, Hans Dorf, Søren Holst, Michael Riis, John Rydahl, Lene Therkelsen

Religionspædagogisk Forum nr. 2, 2009

Indhold:

Keld Skovmand: Kunstens og religionens symboler – et interview med Bjørn Nørgaard

Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson: Træer og andre tegn. Hvad er et symbol?

Karen Lundblad: Symboliseringsdidaktik

Kaj Mogensen: Symbolundervisning og livstydning

Jørgen Demant: Kirkerummet som symbol og lærested

Hans Jørgen Lundager Jensen: Det hårde og det bløde: Emblem, hukommelse, gudstjeneste

Henrik Juul: Symbolsk religionsfaglighed?

 

Beskrivelse

Temaet for dette nummer af Religionspædagogisk Forum er symboler og symbolundervisning. Nummeret åbner med et interview med en symbolbrugende kunstner og bringer herefter en række begrebsafklarende artikler med forskellige tilgange til symbolundervisningen (hvad er og hvad kan symboler?), der afrundes med en opsummerende praksisperspektivering (hvordan kan der undervises i og med symboler?).

Download tidsskriftet gratis


nr. 3 Filosofi og børn

Redaktion:

Keld Skovmand (ansv.), Allan Friis Clausen, Hans Dorf Søren Holst, Michael Riis, John Rydahl, Lene Therkelsen

Religionspædagogisk Forum nr. 3, 2009

Indhold:

Henrik Vestergaard Jørgensen: Menneskets endelighed som grundvilkår for tænkning. Introduktion til artiklen af Ekkehard Martens

Ekkerhard Martens: Filosofi med børn og Teologi med børn

Anne Schjelderup: Filosofiske samtaler som motgift mod totalitarisme

Øyvind Olsholt: Filosofiske samtaler i barnehage og skole – og til fjells

Finn Thorbjørn Hansen: KLM-faget og det eksistentielle ’mellemrum’

Helle Hinge: Filosofi med børn og dannelse til medborgerskab

Michael Voss Grangaard: Filosofi med børn – et værn mod tankens og talens dovenskab

Dorete Kallesøe: Filosofi med børn. Metoder i teori og praksis

 

Beskrivelse

Dette nummer af Religionspædagogisk Forum behandler fænomenet ”filosofi med børn”. Filosofi med børn er et cirka 40-årigt gammelt fænomen, der et har fået navn af den amerikanske filosof Matthew Lipman, der argumenterede for at børn skal begynde at filosofere, for at fremme selvstændig tænkning senere i livet. I nummeret bringes bidrag fra både danske, norske og tyske filosofididaktikere.

Download tidsskriftet gratis


Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.