2010 (gratis)

Religionspædagogisk Forum 2010


nr. 1 Fantasy og religion

Redaktion:

Keld Skovmand (ansv.) Allan Friis Clausen, Søren Holst, Michael Riis, John Rydahl, Lene Therkelsen

Religionspædagogisk Forum nr. 1, 2010

Indhold:

Hans Hauge: Fantasy som genrelitteratur: Poetik og historie

Markus Davidsen: Fantasy som religion: Star Wars og jediisme Britt Istoft: Fantasy som religion? Fankulturen omkring Ringenes Herrer Line Nybro Petersen: Religiøse forestillinger til forhandling gennem amerikansk tv-fiktion Mette Hansen: Harry Potter i klasseværelset Anne Karlskov Skyggebjerg: Barnet, litteraturen og det guddommelige i Louis Jensens fantastiske fortællinger for børn Laura Feldt: Mirakler, magi og Moses – fantastiske elementer i fortællingen om udvandringen fra Egypten Kasper Bro Larsen: Bibelske fortællinger som fanfiktion Marianne Børch: Frihed eller slaveri: Miltons Paradise Lost som fantasy

 

Beskrivelse

Nummeret omhandler de fantastiske elementer som i dag udgør en stor del af populærkulturen, en populærkultur der er med til at forme religiøse holdninger. Hvis fantasy kan bruges religiøst og ligner den religiøse fortælling – indeholder religiøse fortællinger så også fantasy-aspekter? Bidragene til dette nummer kan være med til at belyse både forskelle og ligheder: Ikke blot mellem ”indholdet” i fantasy og helligskrifter, men også mellem ”genrerne” religion og underholdning. For praktiserende religionsundervisere i folkeskolen og læreruddannelsen vil det ikke mindst kunne give anledning til overvejelser over, hvad man stiller op med begreberne ”sandhed” og ”religion” i religionsundervisningen.

Download tidsskriftet gratis


nr. 2 Myter

Redaktion:

Keld Skovmand (ansv.), Allan Friis Clausen, Søren Holst, Michael Riis, John Rydahl, Lene Therkelsen

Religionspædagogisk Forum nr. 2, 2010

Indhold:

Jens Hestbech: Om myten – en indkredsning

Geert Hallbäck: Mytologi i Det Nye Testamente

Katrine Frøkjær Baunvig: Ude af øje, ude af sind – hvad gør man, når myten skal under huden?

Vinni Bøgelund: Guder, Grundtvig og grønne skove – receptionen af nordisk mytologi i Danmark

Ingrid Ank: Det skrøbelige menneske – myten i Paul Ricoeurs fortolkningsteori

Jørn Bjerre: Modernitetens religion og myter – et religionspædagogisk grundlag?

Jens Aage Poulsen: Myter i historien – eller er historien myter?

Preben Meldom Hansen: Myter i faget Kristendomskundskab – hvorfor og hvordan?

 

Beskrivelse

Myter hører hjemme i religionernes verden. Men jo også i en række andre områder i tilværelsen: politik, historie, sport, kultur… – overalt hvor man bruger og har brug for forestillinger og fortællinger, der er ”bigger than life” eller måske netop på højde med livet – og dermed nok så virkelige som blot og bar sande i faktuel forstand. Myter er måder at håndtere virkelighed på. Men de skal også selv håndteres. Og religionsfaget skal yde sit bidrag til en kvalificeret omgang med myter – i samspil med andre fagligheder. Dette nummer af Religionspædagogisk Forum ønsker at være et bidrag til netop dette.

Download tidsskriftet gratis


nr. 3 Ritualer

Redaktion:

Keld Skovmand (ansv.), Allan Friis Clausen, Søren Holst, Michael Riis, John Rydahl, Lene Therkelsen, Lakshmi Sigurdsson

Religionspædagogisk Forum nr. 3, 2010

Indhold:

Bent Flemming Nielsen: Praksis, krop og ritualisering

Kirstine Helboe Johansen: Folkekirke – ritualer i stabilitet og forandring

Kate Østergaard: Islamiske ritualer i undervisningen: Ramadan på mange måder

Jesper Østergaard: Buddhisme i tekst og praksis

Bodil Junker Pedersen: Sekulære riter – Fodboldkampen som et religiøst ritual

Johannes Adamsen: Ritualer – fordobling, didaktisk blokering og symbolsk åbning

 

Beskrivelse

Studiet af ritualer har længe haft en central position i antropologisk og religionsvidenskabelig forskning. De forskellige analytiske og teoretiske greb fra ritualistikken har med tiden også sat præg på undervisningen i religion. Dette temanummer vil sætte fokus på ritualer ud fra forskellige teoretiske tilgange og derigennem lægge op til diskussion af styrker og svagheder ved en ritualbaseret undervisning.

Download tidsskriftet gratis


Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.