Til forsvar for kristendommen - E-bog

119,95 kr.
Til forsvar for kristendommen - E-bog – Tidlige kristne apologeter
Eksistensen, 2021, E-bog, pdf, 379 sider
ISBN 9788741008943

Til forsvar for kristendommen – tidlige kristne apologeter undersøger de tidlige kristne forsvarsskrifter fra 2. århundrede og begyndelsen af 3. århundrede i deres samtidige kontekst. Bogens bidrag er inddelt i fire afsnit.

Links

I del I introduceres læseren til begreberne apologi og apologetik i antikken og præsenteres for en oversigt over de tidlige kristne apologter og deres forfatterskaber. Del II er bogens hoveddel og består af ni artikler som hver omhandler et af de tidlige kristne apologetiske forfatterskaber: Aristides, Justin Martyr, Tatian, Athenagoras, Theofilus, den anonyme forfatter af Diognetbrevet, Klemens af Alexandria, Tertullian og Minucius Felix. Del III består af en artikel og et appendiks med henholdsvis analyse og oversættelse af samtidige græske og romerske forfatteres udsagn om kristne og kristendom. I del IV analyseres det, hvordan kirkehistorike ren Euseb opfattede og brugte apologeterne og deres skrifter i Kirkehistorien.
Til forsvar for kristendommen – tidlige kristne apologeter er tredje bind i skriftserien Antikken og Kristendommen, som består af en række bøger, der alle behandler aspekter af kristendommen i dens antikke og senantikke kontekst.

Antikken og kristendommen, bind 3