Tradition og fornyelse - E-bog

149,95 kr.
Tradition og fornyelse - E-bog – Teologiske perspektiver på gudstjeneste og liturgi
Eksistensen, 2018, E-bog, pdf, 296 sider
ISBN 9788741001654

Et teologisk bidrag til samtalen om højmessen i folkekirken i en nutidig sammenhæng.

Emneord
Kirke
Links

Tradition og fornyelse. Teologiske perspektiver på gudstjeneste og liturgi er et teologisk bidrag til samtalen om højmessen i en nutidig sammenhæng.

Bogen præsenterer tre nyere undersøgelser af liturgisk praksis ved højmesse og dåb i Københavns Stift (2013), Frederiksberg Provsti (2015) og Helsingør Stift (2016). Syv artikler kommenterer og perspektiverer de empiriske undersøgelser i lyset af kirkens liturgiske situation i dag.

Bogen fokuserer samlet set på tre forskellige tilgange til gudstjenesten:

1) Den forskningsmæssige diskussion af liturgi og ritual.

2) Den kirkelige praksis ved højmesse og dåb.

3) Gudstjenestedeltagernes oplevelse af liturgisk tradition og fornyelse.

Forfatterne er forskere ved Afdeling for Systematisk Teologi ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, ved Institut for Kultur og Samfund – Kirkehistorie og Praktisk Teologi, Aarhus Universitet og ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.