Tradition og fornyelse

249,95 kr.
Tradition og fornyelse – Teologiske perspektiver på gudstjeneste og liturgi
Eksistensen, 2018, Hæftet, 296 sider
ISBN 9788741001647

Et teologisk bidrag til samtalen om højmessen i folkekirken i en nutidig sammenhæng.

Emneord
Kirke

Tradition og fornyelse. Teologiske perspektiver på gudstjeneste og liturgi er et teologisk bidrag til samtalen om højmessen i en nutidig sammenhæng.

Bogen præsenterer tre nyere undersøgelser af liturgisk praksis ved højmesse og dåb i Københavns Stift (2013), Frederiksberg Provsti (2015) og Helsingør Stift (2016). Syv artikler kommenterer og perspektiverer de empiriske undersøgelser i lyset af kirkens liturgiske situation i dag.

Bogen fokuserer samlet set på tre forskellige tilgange til gudstjenesten:

1) Den forskningsmæssige diskussion af liturgi og ritual.

2) Den kirkelige praksis ved højmesse og dåb.

3) Gudstjenestedeltagernes oplevelse af liturgisk tradition og fornyelse.

Forfatterne er forskere ved Afdeling for Systematisk Teologi ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, ved Institut for Kultur og Samfund – Kirkehistorie og Praktisk Teologi, Aarhus Universitet og ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.


Omtale

Jeg vil anbefale bogen til læsning for alle, lærd og læg, der mener, at folkekirkens gudstjeneste er et meget vigtigt fænomen både teologisk og samfundsmæssigt.

Kirke.dk

★★★★
Et godt bidrag til en samtale om højmessen. Der er vægtige bidrag til inspiration og videre drøftelse i denne bog om gudstjeneste og liturgi.

Kristeligt Dagblad