Ny bog af Mogens Lindhardt

27. maj udkommer Trinitatis – en homiletisk rejseberetning (Anis) af Mogens Lindhardt
 

Trinitatis af Mogens Lindhardt

Fra bogens bagside:
Trinitatis – en homiletisk rejseberetning udgør en sammenhængende læsning af et af kirkens upåagtede arvestykker, tekstrækkerne i trinitatistiden. I bogen kaster forfatteren et kritisk blik på den individualiserende tilgang til tekst og prædiken, der har været dominerende i sidste halvdel af det 20. århundrede og frem til i dag, og introducerer i stedet en gennemført relationel læsning af teksterne, som trækker antikkens forståelsesform frem. Relationen beskrives i enhver sammenhæng som forudsætningen for den menneskelige eksistens, såvel når den lykkes som når den ikke gør. 

Bogen er dermed på den ene side set en teologisk monografi, der viser nye veje til at forstå så centrale teologiske begreber som synd, tilgivelse, kærlighed, forsoning, tilknytning m.m. På den anden side set udgør den en gennemgang af samtlige tekster til trinitatistiden (begge tekstrækker), både læst hver for sig og set i deres sammenhæng, og dermed en hjælp og et indspark i præsters (og andres) arbejde med teksterne i denne del af kirkeåret.

VIGTIG: Bogen udkommer først d. 27. maj men du har mulighed for at bestille den allerede nu, så du modtager den et par dage før studiedagsstart. Ønsker du at købe andre bøger, så overvej at foretag to bestillinger så bøgerne sendes seperat.  

Bestil bogen og modtag den på udgivelsesdagen


Åbne studiedage i Aarhus og København: Få inspiration til trinitatistidens prædikenarbejde. I anledning af udgivelsen afholder FUV to åbne studiedage.

FUV Aarhus: Onsdag den 27. maj kl. 10:30-15:00. 
FUV København: Torsdag den 28. maj kl. 10:30-15:00

Tilmelding skal ske på www.fkuv.dk eller på fuv@km.dk.

Tilmeldingsfrist: 22. maj 2015.


Program

10:30-11: Ankomst, kaffe, rundstykker

11:00: Velkommen og intro. Sang.

11:10-11:45: Mogens Lindhardt, fhv. rektor, teologisk medarbejder ved Københavns Stift: Prædikenen i en relationel kontekst.

Trinitatistiden kan læses som en rejseberetning. Den opstandne er rejselederen, som leder os ud i verden med dens fattige og marginaliserede, rige og mægtige. På den rejse skal vi være Guds liv i verden, mens vi bevæger os imod den verden, som kommer.

En sådan læsning af trinitatistidens tekster ligger befriende langt fra moderne kristendom. Et tema som ”mennesket i sig selv” eksisterer ikke. At læse trinitatisteksterne som en rejseberetning åbner for nye perspektiver for prædikenen, hvor alt må tænkes relationelt og visionært.

Efterfølgende drøftelse

12:15-12:45: Frokost                

12:50-13:05: Benedicte Præstholm, lektor Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: Hvad betyder det for den nutidige præsterolle at forstå præsteembedet som et prædikeembede – for den faglige selvforståelse og for præstens arbejde?

13:05-13:20: Gerda N. Jessen, sognepræst: Hvad skal en prædikenvejledning kunne?

13:20-14:30: Prædikenøvelse 2.s.e.t. og 3.s.e.t.

14:30-15:00: Opsamling og drøftelse af dagens samlede indhold.