Tro i mødet - Vejlederbog

Tilbudspris 10,00 kr Normalpris 249,00 kr
Tro i mødet - Vejlederbog – Indføring i kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund
Eksistensen, 2010, Hæftet, 178 sider
ISBN 978 87 7517 866 7

Vejlederbogen giver præsten/samtalepartneren et konkret redskab til samtaler i en religiøst mangfoldig kontekst. Bogen falder i to dele - en teoretisk del og en praktisk vejledning.

'Tro i mødet' er et nyt dåbsoplæringsmateriale udviklet i samarbejde mellem Stiftsarbejdet 'Folkekirke og Religionsmøde' og TPC. Materialet sætter fokus på, at et religiøst magfoldigt samfund stiller dåbsoplæring og indføring i kristentro overfor en række nye, praktiske, pædagogiske og teologiske udfordringer.

Materialet er især udviklet til folkekirkens møde med mennesker inspireret af østlig religiøsitet samt muslimer. Kåre Schelde Christensen, generalsekretær for Folkekrike og Religionsmøde. Mogens S. Mogensen, PhD i Interkulturelle studier, Jette Dahl, freelancepræst og åndelig vejleder, har sammen med en skrivegruppe af seks præster, stået bag udviklingen af det nye dåbsmateriale, som består af:

- En vejlederbog som giver præsten/samtalepartneren et konkret redskab til samtaler i en religiøst mangfoldig kontekst. Bogen falder i to dele - en teoretisk del og en praktisk vejledning.

- Deltagerhæfte. Til hver af de to emner - østlig religiøsitet og islam, er der udarbejdet 9 deltagerhæfter af 8 sider. Hvert hæfte formidler i tekst og billeder centrale dele af den kristne tros kilder, lære, liv og praksis, som oplæg til læsning og samtale.