Tro Mod Politik - E-bog

120,00 kr.
Tro Mod Politik - E-bog – kristne værdier - byggesten til en politisk etik
Eksistensen, 2019, E-bog, ePub, 196 sider
ISBN 9788741006178

Tro og politik hænger tæt sammen ifølge Anders Gadegaard. Tro handler om det vigtigste af alt i tilværelsen.  Og politik handler om den fælles samtale med henblik på at finde løsninger til gavn for flest mulige.

Links

Anders Gadegaard redegør for betydningen af de tre begreber tro, mod og politik og deres

indbyrdes relation, og arbejder sig frem til en kristelig socialetik, der bygger på hans lange gerning som præst og på hans livslange forargelse over uretfærdig myndighedsadfærd.

Således har bogen biografiske nedslag, al den stund person og fag hænger tæt sammen.

Ligesom politik og forkyndelse hænger tæt sammen, da ethvert menneske er borger i et samfund og dermed et politisk væsen. Også præsten.

Anders Gadegaard har Martin Luther, Hannah Arendt og Václav Havel med i rygsækken, når han fremlægger sit ærinde, der også rummer et opgør med Søren Krarups ideologi. Den politiske prædiken analyseres, og til sidst i bogen viser en række

prædikener, afholdt i Københavns Domkirke, hvordan de etiske grundværdier udfolder sig og bliver politisk vedkommende.


Omtale

"★★★★ (...) En spændende, personlig og tankevækkende bog."

Kristeligt Dagblad

"Et indblik i et både kæmpende og reflekterende teologisk temperament."

Weekendavisen

"Præster er blevet for bovlamme på prædikestolen, lyder det fra Københavns domprovst."

Berlingske

"Det forhold, at jeg fik lyst til at gå i debat med Anders Gadegaard, illustrerer hvor god en debatbog, der er tale om."

Tidsskriftet Religion