Tro på Gud

169,95 kr.
Tro på Gud – Om kristendom i en sekulær verden
Eksistensen, 2019, Hæftet, 128 sider
ISBN 9788741005669

Med afsæt i filosoffen Charles Taylors tanker om sekularisering, sætter bogen fokus på troens vilkår i en moderne verden.

Emneord
Tro

Der var engang, hvor troen på Gud ikke stod til diskussion. Den kristne Gud var ikke alene skaber og opretholder, men også garanten for tilværelsens urokkelige orden i universet, i samfundet og på det moralske plan. I dag forholder det sig nærmest lige omvendt. For de fleste nutidige, vest­lige mennesker er det lige så svært at tro på Gud, som det var for datidens mennesker at tvivle på Guds eksistens. Som følge af en række ændrede betingelser for det, vi kan tænke og forestille os, er troen på Gud med tiden blevet til én omstridt mulighed blandt flere andre.

Denne bog handler om, hvad det vil sige at leve i en sekulær tid. Med afsæt i filosoffen Charles Taylors tanker om sekularisering, søger forfatteren svar på, hvorfor det moderne, gudløse menneske hjemsøges af tvivl, og om hvorfor mange stadig længes efter at finde den dybe mening og sjæle­lige fred, som fulgte med de gamles gudstro.

Undervejs tager bogens forfatter livtag med nogle af de mest almindelige indvendinger mod kristendommen. Forfatteren vil vise både den troende og den søgende skeptiker, at det er muligt at tro, trods den dominerende sekularisering og uden at gøre vold på forstanden.


Omtale

★★★★
Sognepræst Kåre Egholm Pedersen har med
Tro på Gud skrevet en god og mild bog, hvor man kan søge et øjebliks ro i kampen mellem ateister og religiøse.

- Kristeligt Dagblad

Det er en bog til præster, der gerne vil tale med moderne mennesker om deres anfægtelser og tvivl … Og det er en bog til alle dem, der ikke er præster eller kristne, men nysgerrige på troen og dog i tvivl.

- Kirke.dk