Udviklingsteologi

198,00 kr.
Udviklingsteologi – Den tredje Verden og teologi i dag
Syddansk Universitetsforlag, 2008, 227 sider
ISBN 978 87 7674 282 9
Udviklingsteologi. Den tredje Verden og teologi i dag beskæftiger sig med forholdet mellem religion og udvikling både fra teologisk og fra udviklingsfagligt hold og diskuterer, hvorledes dette forhold forstås i det 21. århundrede.
Emneord
GudKirke
Udviklingsteologi. Den tredje Verden og teologi i dag beskæftiger sig med forholdet mellem religion og udvikling både fra teologisk og fra udviklingsfagligt hold og diskuterer, hvorledes dette forhold forstås i det 21. århundrede.

Kan religion fungere som en norm, og i så fald hvilken? Er der nogen "store fortællinger" om udvikling tilbage i den danske udviklingspolitik, eller går de under i det liberale samfunds tivolisering af bistanden? Er Danmark parat til at betragte udvikling i Den tredje Verden som en ret?

Siden oplysningstiden har det været en almindelig opfattelse, at mere udvikling og oplysning medfører mindre religion. Udviklingen i Europa bekræfter denne forventning, men den ændrer sig.
Sekularismen er på retur, og de store, internationale organisationer retter i stigende grad opmærksomheden mod betydningen af religion.

Bogen indeholder bidrag af Christian Balslev-Olesen, Tariq S. Chaudhry, Birthe Juel Christensen, Elizabeth Knox-Seith, Peter Lodberg, Mogens S. Mogensen, Henrik Nielsen, Peder Nørgaard-Højen, Hans-Otto Sano, Mona K. Sheikh, Lene Sjørup, Johanne Stubbe Teglbjærg, Niels Thomsen og Knud Vilby.