Undervisning i kristendom

198,00 kr
Kristent Pædagogisk Forlag, 2011, 282 sider
ISBN 9788787693387
En fagdidaktik i historien til kristendomsfaget på kristne friskoler. En grundig indføring i og udfoldelse af kristendomsfagets rammevilkår, mål, indhold og metoder.

En fagdidaktik i historien til kristendomsfaget på kristne friskoler. En grundig indføring i og udfoldelse af kristendomsfagets rammevilkår, mål, indhold og metoder.

Samtidig en bog, der forholder sig til den lovgivning og den virkelighed som kristne friskoler lever i - med frihed til at formulere egne undervisningsplaner - og med frihed til at følge Fælles Mål, hvis man som skole ønsker det.

Endelig er det en bog der forholder sig til kirkens oplæringsforpligtelse sammenholdt med de kristne friskolers kristendomsundervisning.

Bogen er velegnet til:

Undervisere i kristendom på kristne friskoler.
Skolebestyrelser og ledere på kristne friskoler, der skal beslutte sig for, hvilken undervisningsplan skolen skal følge.
Konfirmanundervisere, børne- og juniorklubmedarbejdere, der ønsker systematik ind over deres forkyndelse og oplæring.
Enhver der interesserer sig for kristendomsfaget i folkeskolen.