Vejledning til Heidegger

198,00 kr.
Syddansk Universitetsforlag, 2013, Hæftet, 132 sider
ISBN 9788776747534

Vejledning til Heidegger er tænkt som en hjælp for den, der læser Heidegger; bogen har ikke til hensigt at lede opmærksomheden bort fra Heideggers egne tekster, men går frem gennem forfatterskabet ved indtrængende læsning af dem.

Emneord
EksistensMennesket
Vejledning til Heidegger er tænkt som en hjælp for den, der læser Heidegger; bogen har ikke til hensigt at lede opmærksomheden bort fra Heideggers egne tekster, men går frem gennem forfatterskabet ved indtrængende læsning af dem.
Denne, stærkt reviderede, andenudgave af Vejledningen rummer syv læsninger. Heraf gælder to Væren og tid (Sein und Zeit), andre to Spørgsmålet om teknikken (“Die Frage nach der Technik”), én Et brev om ‘humanismen’ (Ein Brief über den ‘Humanismus’), én Hvad vil tænkning sige? (Was heißt Denken?) og én “Wozu Dichter?” Kapitlerne igennem citeres der fra såvel de tyske originaltekster som de nyeste danske oversættelser af dem.