Wilhelm Dilthey

Tilbudspris 129,95 kr. Normalpris 189,00 kr.
Wilhelm Dilthey – Profil serien
Eksistensen, 2013, Hæftet, 155 sider
ISBN 978 87 7457 657 0
Den tyske filosof og åndshistoriker Wilhelm Dilthey (1833-1911) har med sine analyser af begreber som oplevelse, forståelse og historicitet haft afgørende betydning for den moderne hermeneutik, bl.a. Martin Heideggers og Hans-Georg Gadamers, og for humanvidenskabernes metode- og erkendelsesteori.

Serie: Profil-serien

Der findes ingen endegyldige svar. Alt er historisk og foranderligt. Den tyske filosof og åndshistoriker Wilhelm Dilthey (1833-1911) har med sine analyser af begreber som oplevelse, forståelse og historicitet haft afgørende betydning for den moderne hermeneutik, bl.a. Martin Heideggers og Hans-Georg Gadamers, og for humanvidenskabernes metode- og erkendelsesteori.

Det centrale i Diltheys filosofi er hvad han kalder historicitet eller historisk bevidsthed. Det er erkendelsen af, at ingen sandheder eller værdier, fx filosofiske, teologiske og videnskabelige, kan gøre krav på at være absolutte. Tesen i hans livsfilosofi og verdensanskuelsesanalyse er således, at livet rummer nogle gåder og modsætninger, der ikke findes noget entydigt og endegyldigt svar på. Dette bliver i bogen også belyst ud fra Diltheys forhold til Kant, Hegel, Nietzsche og Husserl.